Howrah

Sl No. Name Area Date of Installation
1 Ashoka Hotel Howrah 18/01/2000,
19.09.2010,
20.4.2010
16/10/2011
2 Ajanta Housing Block-B Bokultala 16/03/2002
3 Chittaranjan Panchal Baltikuri,Chakpara 10/7/2005
4 Sanjibani Nursing Home Bankura Bazar 26/04/2007
5 The Ashoka Hotel Dosbon Lane 16/12/2008
6 Swmangal Polymar (P) Ltd. Shibpur 27/02/2010
7 Oxford High School 4/7, G.T.Road, Howrah 11.01.2011
8 Vaskar Lahiri Ramraja tala, Howrah 03.09.2011
9 HRBC Housing Estate Scheme 3 , Type 3, Block- 25 Dumurjola, Howrah 09.07.2011
10 Nihil Kumar Roy GIP Coloney, Darsha, 14.10.2012
11 Abul Basar. Domjur, Howrah. 23.12.2012
12 Mohini Apartment Golabari, Abani Dutta Rd. 31.12.2012
13 Sarat Abasan. Chatterjee Hat, 31.12.2012
14 Lakshmi Apartment Haraart Rd. 1st bye Lane. 02.05.2013
15 Bibhabori Apartment Dinesh shekh Lane. How-9 28.08.2013
16 S. N. Chatterjee B. M. Lane, How-103 9.11.2013
17 Saibal Sarkar Liluah, Salkia, Chowrasta. 07.01.2014
18 MCKV School. Liluah. G. T. Road. How - 711204 11.02.2007
19 Tapas Adhikari Duila, Alampur. 03.06.2014
20 Ganga Sagar Apartment Tripura Rd, Salkia Chowrasta. 14.06.2014
21 Sristi Apartment Hanskhalipole, How-9 22.06.2014
22 Ma Tara Apartment Sarat Chatterjee Road. 05.07.2014
23 Kaushik Sarkar Mahesh Pal Rd. How-4 15.07.2014
24 Pakija Builders. 1, Moukhali, Jawgachha, How-711112. 14/02/2015
25 S. K. Selim. South Nayabaj, GIP Coloney, Jawgachha. 22/03/2015
26 T. C. Motors Pvt. Ltd. Salop, NH-6, Bankra, Domjur -711403. 7/4/2015
27 Ram Kumar Prajapati B. K. Pal Temple Road, Liluah, Howrah. 10/05/02015
28 Shivam Apartment Avoy Guha Road, Liluah, Don Bosco School 28/06/2015
29 Amitava Nag Andul Road, Dinesh Shekh Rd. 12/7/2015
30 Neerava Hygiene Ganesh Complex, Panchla. 30/11/2015
31 Neerava Hygiene Ganesh Complex, Panchla. 26/12/2015
32 Arati Cotton Mills Das Nagar, Howrah- 711105 8/7/2016


Design by: com joy info 280 B.B.Ganguly Street, Kolkata-700012(W.B) Phone-(033) 2225-7092